wczytywanie

Recykling

Opłata depozytowa

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2015 r., poz. 687) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz.U. Nr 130, poz. 882), firma Akumex Sp. z o.o. jest obowiązana do:

  1. nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) przy sprzedaży nowego. Zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora przemysłowego ołowiowego (kwasowego) jest odpadem poużytkowym, gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne;
  2. pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za sztukę baterii / akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz 35 zł za sztukę baterii / akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych i potwierdzić jej pobranie w przypadku gdy kupujący nie dostarczy zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) w momencie zakupu.
  3. zwrócenia pobranej opłaty depozytowej w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora ołowiowego (kwasowego). Podstawą zwrotu opłaty depozytowej jest dostarczenie zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego). Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.

UWAGA! Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w naszym punkcie sprzedaży detalicznej nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja) zwrotu dokonuje najbliższy punkt zbiórki zużytych akumulatorów ołowiowych (kwasowych), wskazany przez producenta lub importera w karcie gwarancyjnej nowego akumulatora. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu. Skargi i wnioski w sprawie realizacji powyższych obowiązków kupujący ma prawo składać w najbliższym oddziale terenowym Państwowej Inspekcji Handlowej.

Informację przygotowano pod patronatem Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce.