wczytywanie

Porady

Żeby akumulator rozruchowy funkcjonował długo i prawidłowo, należy go używać w odpowiedni sposób. Poniżej znajdą Państwo kilka rad dotyczących jego prawidłowej eksploatacji:

Regularna kontrola stanu naładowania i poziomu elektrolitu

W akumulatorach z korkami wlewowymi  sprawdzenie odbywa się poprzez pomiar poziomu i gęstości elektrolitu. Przy dużych ubytkach elektrolitu lub niskiej gęstości elektrolitu należy koniecznie sprawdzić napięcie ładowania w pojeździe, ubytki elektrolitu uzupełnić tylko wodą destylowaną lub demineralizowaną, nie wolno dolewać kwasu

 

w akumulatorach z korkami niewymiennymi ( akumulator zamknięty ) stan naładowania należy kontrolować przez wskaźnik naładowania  lub woltomierzem.  Minimalne napięcie  12,6 V. Samowolne kontrolowanie gęstości i poziomu elektrolitu może spowodować  rozszczelnienie akumulatora.  Po stwierdzeniu niedoładowania akumulatora należy sprawdzić napięcie ładowania w pojeździe.

Napięcie ładowania akumulatora w pojeździe, mierzone na końcówkach biegunów akumulatora, powinno wynosić ( niezależnie od obrotów silnika i włączonych odbiorników)

Dla instalacji: 6V ( 7÷7.2V), 12V ( 14.0÷14.4V) i 24V ( 28.0÷28.8V).

W przypadku jazdy miejskiej, częstego używania świateł zewnętrznych lub zamontowania w pojeździe dodatkowych odbiorników prądu, należy częściej kontrolować stan naładowania i w miarę potrzeby doładować akumulator do wymaganych parametrów z zewnętrznego źródła prądu.

Dla pojazdów z systemem start/stop oraz dla pojazdów z bogatym wyposażeniem w elektryczne funkcje komfortu zaleca się stosowanie akumulatorów AGM.

Akumulator należy eksploatować i przechowywać w stanie pełnego naładowania

Jeżeli okres przerwy w pracy pojazdu (obiektu) jest dłuższy niż 1 miesiąc zaleca się odłączenie akumulatora od instalacji elektrycznej.

Akumulator wymaga niezwłocznego ładowania (patrz rozdział „ładowanie akumulatora”), jeżeli:

  • napięcie spoczynkowe (SEM) na końcówkach spadnie poniżej 12,60V
  • gęstość elektrolitu spadnie poniżej 1,21 kg/l
  • sonda wskaźnika stanu naładowania zmieni zabarwienie z zielonego na ciemny.

Pozostawienie akumulatora w stanie wyładowanym spowoduje jego zasiarczenie i w okresie zimowym może doprowadzić do zamarznięcia elektrolitu i uszkodzenia obudowy akumulatora. Elektrolit o gęstości 1,10 kg/l zamarza w temp. minus 90C, a o gęstości 1,15 kg/l w temp. minus 150C.

Nie uruchamiać silnika przy całkowicie rozładowanym akumulatorze na tzw. "pych" lub za pomocą innego pojazdu. Uruchamianie samochodu w ten sposób przy załączonym akumulatorze może doprowadzić do całkowitego zniszczenia akumulatora ( po uruchomieniu silnika płynie prąd ładowania o wartości kilkakrotnie wyższej niż dopuszczalny prąd ładowania).

Nie dopuszczać do przypadkowych zwarć zewnętrznych akumulatora.

Utrzymywać akumulator w czystości; powierzchnia akumulatora powinna być bez śladów elektrolitu i jego zestalonych kryształów ( należy kontrolować drożność korków i kanałów wentylacyjnych).

Nie zbliżać się z otwartym ogniem do akumulatora- grozi to wybuchem nagromadzonych w akumulatorze gazów.